Topraklama Ölçümü

Tüm topraklama ölçümler için bizi aramanız yeterlidir. 

0538 593 44 40

Toprak direnci ölçümü
            Toprak elektrodu ve topraklama sistemleri binalarda ve endüstriyel alanlarda güvenlik sağlamada en önemli unsurlardan biridir. Eğer herhangi bir toprak elektrodu sistemde mevcut değilse insanların güvenliği tehlikededir ve cihazlar/ekipmanların zarar görme ihtimali mevcuttur. Buna rağmen toprak elektrodu tek başına can güvenliği sağlayamaz. Güvenliğin sağlanması için düzenli ölçümlemeler sistemin sağlıklı çalışması açısından şarttır. Sistemin topraklama tipine, sistemin tipine (bina, endüstriyel, şehir, kırsal alan vs) göre birçok topraklama ölçüm metodu mevcuttur.

Neden Topraklama Gerekli ?
           Topraklama sistemi, panoların, cihazların ve makinaların belirlenen noktaları ile toprak elektrodu arasında iletken bir bağlantı kurmak olarak tanımlanabilir. Bu Toprak elektrodu iletken bir parça olarak toprağa gümülür ve toprak ile elektriksel bir bağlantı gerçekleştirir.

            Topraklama, cihazlar ile toprak arasında iletken bir bağlantı kurarak, cihazlarda meydana gelebilecek yalıtım arızaları gibi nedenlerde cihaz gövdesinin toprakla irtibatlanmasıdır. Bu şekilde insanlar için herhangi bir problem ortaya çıkmaz zira hata akımı toprağa doğru akacaktır. Eğer herhangi bir topraklama mevcut değil ise, bu cihaza dokunan insan üzerinden hata akımları akacağından, bu akımın seviyesine bağlı olarak ölüm olayları meydana gelebilir. Bu nedenle topraklama sayesinde, kaçak akımlar güvenli bir şekilde toprağa yönelir ve eğer otomatik bir açma sistemi ile irtibatlanır ise, elektrik sistemi güvenli bir şekilde kesilir. Bu nedenle doğru bir topraklama insanların hayatını koruma anlamında önemli olduğu gibi, cihazların ve yatırımların korunması anlamında hayati önem taşır.

Örnek: Eğer yükteki izolasyon hatalı ise, hata akımı (PE)  topraklama iletkeni üzerinden toprağa akacaktır. Bu hata akımının seviyesine gore, kaçak akım rölesi sistemi sayesinde elektrik besleme noktasından kesilecektir.

Toprak Direnci ne olması gerekiyor. ?
Herhangi bir topraklama direnci ölçümüne başlamadan önce, topraklama direncinin kabul edilebilir en yüksek seviyesinin ne olabileceği hesaplanmalıdır.

             Topraklama direnci seviyeleri ülkelerin takip ettikleri standartlara ve topraklama tipine göre farklılıklar gösterebilir. Örneğin , EDF (Fransa Elektrik Dağıtım) gibi dağıtım şirketleri çok düşük topraklama direnç seviyeleri belirlemiştir. Bu nedenle öncelikle ilgili dağıtım şirketi veya ülkenin takip ettiği standardları kontrol etmek, ölçüm değerlerini yorumlamak amacı ile faydalı olacaktır.

Örneğin; Fransa’daki TT Bina topraklaması ile ilgili
bir örneği ele alalım.

        Insanları güvende tutabilmek amacı ile, sistemde hata gerilimi meydana geldiği anda devreye giren koruma sistemi bulunmalıdır ki bu seviye gerilimin tehlike sınırı ile belirlenmiştir. Araştırmalarda kuru ve nemsiz koşullarda güvenli olarak belirlenen en yüksek gerilim seviyesi 50V AC olarak belirlenmiştir. ( Bu gerilim seviyesi nemli veya sulu durumda daha düşük olabilir).

                Bu nedenle, Fransa’daki binalarda, kaçak akım rölesi (RCD) Toprak elektrodu ile irtibatlandırılmış ve müsade edilen akım seviyesi 500mA’dır.

Ohm Konununa Göre: U = R I

Bu durumda: R = 50 V / 0.5 A = 100 Ω

              Insanlara ve sisteme herhangi bir zarar gelmemesi için bu durumda topraklama elektrodunun direnci 100 Ω değerinden küçük olması gereklidir. Yukarıdaki hesapdan da anlaşılacağı üzere direnç değeri, sistemi kontrol eden RCD’de set edilen akım değeri ile doğru orantılıdır.

Örnek olarak; Belirlenen RCD değeri ile Toprak direnci arasındaki korolasyon NF C 15-100 standardına gore aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Etiket : Antalya Topraklama Ölçümü, Antalya Topraklama Direnci Ölçümü, Topraklama Raporu, Topraklama Ölçüm Raporu, Antalya Topraklama Raporu, Antalya Topraklama Ölçüm Raporu, Topraklama Raporu, Antalya Topraklama Raporu, Topraklama raporu nereden alınır, Antalya Topraklama Raporu nereden alınır